กัมพูชาผลิต “ทองคำแท่ง” ได้ 919 แท่ง น้ำหนักรวมเกือบ 8.3 ตัน

เมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย.) เจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชารายงานว่า กัมพูชาสามารถผลิตทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 90% ได้มากกว่า 8.28 ตัน นับตั้งแต่เริ่มมีการขุดเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2021

อึง ติโปลา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ…