เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แม่ฮ่องสอน 2 เขต มีผู้สมัครรวม 23 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเขตเลือกตั้ง รวม 2 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 23 คน ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พังงา 2 เขต มีผู้สมัครรวม 20 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท 2 เขต มีผู้สมัครรวม 21 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.นครนายก 2 เขต มีผู้สมัครรวม 19 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอปาย, อำเภอปางมะผ้า, อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม

เบอร์1 พันตำรวจเอกกนิษฐ ประสานสุข พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 นายสมภพ คงความซื่อ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายจำลอง รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์6 นายดนุภัทร์ เชียงชุม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายสมเกียรติ บุญคำมา พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายณัฐปคัลภ์ ศักดิ์ปิยเมธากุล พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์9 นายเมธิชัย พิทักษ์พนาสิทธิ์ พรรคคลองไทย

เบอร์10 นายทองสุข ติโต๊ะ พรรคประชาไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

เบอร์1 ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายจรูญ แสนวิจิตร พรรคพลังสังคมใหม่

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แม่ฮ่องสอน 2 เขต มีผู้สมัครรวม 23 คน

เบอร์3 นายภานุวัฒน์ คงมีความดี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์6 นายวิทยา หวานซึ้ง พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายกิตติวัฒน์ วิเศษขัน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นางอนงค์ ไพรวัลย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์10 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์11 นายชัยชนะ ดวงปูนันท์ พรรคคลองไทย

เบอร์12 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ชิงชัยพงษ์ พรรคชาติรุ่งเรือง

เบอร์13 นายอนุพันธ์ หาญประดับทอง พรรคเพื่อชาติ

You May Also Like

More From Author