ขยายเวลาสินเชื่อซื้อบ้านดอกเบี้ยถูก ผู้ประกันตนม.33 เริ่ม 8-31 พ.ค.นี้

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งลดเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น ผ่านโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอสินเชื่อ 18,815 ล้านบาทแล้ว จากกระแสความต้องการของผู้ประกันตน

เช็ก!ประกันสังคม ม.33 ถูกเลิกจ้างแบบไหนหมดสิทธิรับเงินทดแทน

ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่เวอร์ชั่น 2566 คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 ขยายเวลาสินเชื่อซื้อบ้านดอกเบี้ยถูก ผู้ประกันตนม.33 เริ่ม 8-31 พ.ค.นี้

ล่าสุดมีข่าวดี สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน ที่สนใจขอรับรหัส เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์ รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB ALL GEN และเพิ่มเพื่อน พร้อมสมัครไลน์ GHB Buddy เพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตามรหัสของท่านได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่ 10, 20, 30 ของทุกเดือน

สำหรับการขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน เพื่อประกอบการยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยสามารถขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.sso.go.th ของ สปส. ยื่นพร้อมเอกสารส่วนตัวประกอบด้วย บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) สามารถยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทรฯ สายด่วน 1506 ติดต่อสอบถาม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

“พล.อ.ประยุทธ์มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูการลงทุน เพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อคนไทยเงินเต็มกระเป๋า”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

You May Also Like

More From Author